• Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

   • Eenvoudig:
    Het gebruik van dienstencheques maakt uw dagelijks leven eenvoudiger en ontlast u van tijdrovende huishoudelijke taken. U kan beroep doen op een huishoudhulp die vergoed wordt op basis van één dienstencheque per volledig gepresteerd uur.
    Veilig:
    Het gebruik van zowel elektronische als papieren dienstencheques biedt u een veilig en zeker betaalmiddel. De elektronische dienstencheques zijn veiliger: gedaan met diefstal of verlies!
    Betaalbaar:
    Voor de voordelige prijs van € 9 per gewerkt uur, heeft u een betaalbare huishoudhulp.
    Om uw huishoudhulp te vergoeden voor de geleverde prestaties, overhandigt u één papieren of elektronische dienstencheques per volledig gewerkt uur.
    U kan per kalenderjaar 500 dienstencheques bestellen waarvan de eerste 400 aan € 9 euro en de overige 100 aan € 10. Meer info vindt u verder in deze FAQ-lijst.
    Fiscaal aftrekbaar:
    Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar.
    Er geldt een belastingvermindering van €2,70 per dienstencheque voor de eerste 163 dienstencheques. Dit fiscaal voordeel wordt toegekend op op basis van uw hoofdverblijfplaats op 1 januari volgend op het jaar van de aankoop van de dienstencheques. Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering.
    Elektronisch:
    Gebruik nu de elektronische dienstencheques en geniet van meer eenvoud en veiligheid!
    Naast papieren dienstencheques bestaan er ook elektronische dienstencheques. Het bestelproces voor beide formaten is hetzelfde.
   • Schrijf u hier in via het online formulier:
   • Om dienstencheques te bestellen moet u een bedrag op de bankrekening van Sodexo storten (BE41001772462610). Dit bedrag dient exact overeen te komen met het gewenste aantal dienstencheques. In de gestructureerde mededeling van uw overschrijving vermeldt u uw persoonlijk gebruikersnummer. Dit is het 12-cijferig nummer dat u ontving bij uw inschrijving bij Sodexo). 

     

    Uw bedrag dient steeds een veelvoud van € 9 of € 10 euro te zijn (dit is de prijs van een dienstencheque), met een minimumbedrag van € 90 of € 100. U dient namelijk steeds minstens 10 cheques per keer te bestellen. 

    Wanneer uw bedrag geen veelvoud van € 9 of € 10 is, wordt de bestelling uitgevoerd maar zal het resterende bedrag teruggestort worden.

     

    OPGELET: uw betaling wordt geweigerd en automatisch teruggestort wanneer: 

    • het vereiste minimum voor een bestelling niet gerespecteerd werd; 
    • uw quota werd bereikt.
   • De elektronische dienstencheques zijn na bestelling sneller beschikbaar en eenvoudiger in gebruik.

    Daarnaast zijn deze elektronische cheques ook veiliger: gedaan met diefstal of verlies! 

    Beheer en controleer alles ten slotte via de mobiele applicatie “Dienstencheques by Sodexo” of via de site van Sodexo

     

    Nog niet overgeschakeld naar elektronische dienstencheques? Via deze link bent u in 5 stappen automatisch geholpen! 

    Download hier de brochure elektronische dienstencheques, voor meer info.

   • De activiteiten die met uw dienstencheques mogen uitgevoerd worden, zijn wettelijk vastgelegd. Deze activiteiten kunnen in vier groepen verdeeld worden.

     

    Huishoudhulp: 

    • Schoonmaken (inclusief de ramen)
    • Wassen en strijken
    • Occasionele kleine verstelwerken (= het herstellen van kleine beschadegingen aan het strijkgoed)
    • Bereiden van maaltijden
    • Een tweede verblijf mag schoongemaakt worden enkel en alleen als de gebruiker hier duurzaam verblijft (dus niet bv. een vakantiehuis dat gehuurd is voor een korte periode)

     

    Strijken buitenshuis: 

    Het strijken in een lokaal van een van de erkende ondernemingen mag ook vergoed worden met dienstencheques. Deze activiteit omvat het gehele strijkproces.

     

    Boodschappen: 

    Enkel en alleen uw boodschappen voor dagelijks gebruik kunnen vergoed worden via dienstencheques. Dit zijn boodschappen zoals: 

    • Naar het postkantoor gaan
    • Inkopen doen
    • Naar de bakker gaan
    • De was naar een wassalon brengen
    • De krant gaan halen

     

    Vervoer van personen met beperkte mobiliteit:

    Verplaatsingen van mindervalide gebruikers of van het mindervalide kind van een gebruik kunnen vergoed worden via dienstencheques.

     

   • Huishoudhulp

    • Alleen de ramen wassen (dit moet deel uitmaken van het poetsen van de hele woning)
    • Feestmaaltijden bereiden (bv. kerstmaal, catering voor het communiefeest, …)
    • Herstelwerken uitvoeren (lampen vervangen, schilderijen ophangen, schilderen, …)
    • Dierenverblijven (zoals hondenrennen, stallen, …) poetsen
    • Professionele ruimtes poetsen (dokterspraktijk, advocatenbureau, winkelruimte, …)
    • Zone van “gemengd gebruik’ poetsen (bv. wachtkamer die als living dient, ruimtes die overdag gebruikt worden door onthaalmoeders, de gemengde delen van een appartementsgebouw, …)
    • Een niet aanliggend terras schoonmaken
    • Ziekenzorg
    • Kinderopvang
    • Schoonmaken van bouwwerven
    • Rusthuis poetsen (een serviceflat poetsen mag wel)

     

    Strijken buitenshuis

    • Het vervoer van de strijk 
    • Kledij aanpassen op maat

     

    Boodschappen

    • Eenmalige grote aankopen (bv. televisietoestel gaan kopen, …)
    • Diensten van de onderneming zelf (bv. een restaurant mag geen leverdienst organiseren met dienstencheques).
   • Na het beëindigen van de prestatie wordt deze ingediend door uw erkende onderneming. U krijgt per e-mail een kennisgeving waarin u gevraagd wordt de prestatie te bevestigen of te betwisten. U beschikt hiervoor over 7 dagen. Dit kan u doen via uw Beveiligde Zone of via uw mobiele applicatie “Dienstencheques by Sodexo”. 

     

    Bij gebrek aan bevestiging zal de prestatie automatisch als bevestigd beschouwd worden en zal deze bijgevolg niet meer betwist kunnen worden De dienstencheques zullen dan automatisch op uw elektronische portefeuille gedebiteerd worden. 

     

   • Als reguliere gebruiker kan u maximaal 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar. Voor de eerste 400 cheques betaalt u €9, daarna betaalt u €10. U dient steeds minimum 10 dienstencheques in een keer te bestellen.

     

    Als gezin kan u maximaal 1000 dienstencheques bestellen, waarvan de 200 laatste cheques (801-1000) tegen €10 betaald moeten worden. U dient steeds minimum 10 dienstencheques in een keer te bestellen.

     

    Als eenoudergezin kan per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9, met een minimum van 10 cheques per keer.
    Klik hier als u hiervan gebruik wenst te maken. 

    Als persoon met een handicap of indien u een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgt, kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9, met een minimum van 10 cheques per keer.
    U dient hiervoor een door de bevoegde overheid uitgereikt attest in te dienen bij Sodexo.


    Voor meer informatie betreffende deze regelingen, klik hier .

   • Vanaf 1 maart 2019 zijn alle dienstencheques 12 maanden geldig. Dit geldt zowel voor de papieren als de elektronische dienstencheques.

    Bij de elektronische dienstencheques worden steeds automatisch de oudste als eerste uitgegeven. Bij de papieren cheques dient u zelf de vervaldatum in het oog te houden.

     

   • Vervallen dienstencheques kunnen niet meer omgeruild of terugbetaald worden. 

     

    Om te vermijden dat uw dienstencheques vervallen, raden we u aan om: 

    • niet te veel dienstencheques te bestellen;
    • hun geldigheidsdatum te controleren (is vermeld op de dienstencheque of in uw Beveiligde Zone);
    • uw dienstencheques te gebruiken voor hun geldigheidsdatum is verstreken;
    • de terugbetaling of omruiling van uw dienstencheques aan te vragen voor deze vervallen zijn.
   • Om een terugbetaling van uw dienstencheques aan te vragen, moeten ze nog geldig zijn, en hebt u de keuze tussen:

    1. De online aanvraag tot terugbetaling via uw Beveiligde Zone voor de dienstencheques:

    ·    Ga naar uw Beveiligde Zone;

    ·    Klik op Omruilen/terugbetalen;

    ·    Volg de instructies op het scherm.

    2. De aanvraag tot terugbetaling met behulp van een papieren formulier:

    ·    Download het formulier "aanvraag tot terugbetaling of omruiling" op de Sodexo website

    ·    Stuur het volledig ingevuld terug naar Sodexo.

    !Let wel op: De terugbetaling van dienstencheques wordt aangerekend aan een tarief van € 0,50 per dienstencheque.

    1.  Waarom zou ik de de app “Dienstencheques by Sodexo” downloaden?
    • U kan heel gemakkelijk uw saldo raadplegen en uw dienstencheques beheren.
    • U kan de historiek van de prestaties van uw poetshulp bekijken. 
    • U kan een prestatie nu heel simpel bevestigen of betwisten.
    • U kan uw resterende dienstencheques raadplegen samen met het jaarlijkse quota.
  • Geen vragen over dit onderwerp gevonden. Maar wees niet ongerust, je kan ons steeds bellen voor meer informatie!